BKVT

Sinds 2021 mag EmMaLingua’s zaakvoerder Julie Van Maris zich officieel lid heten van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT). Op de website kan ze worden teruggevonden onder haar persoonlijke naam.  Enkel de talencombinaties waarvoor ze zelf is gediplomeerd (ES-FR-NL), worden vermeld op de BKVT. Julie werkt samen met een klein team van zeer sterke freelancers en native speakers (zij hebben de doeltaal als moedertaal) die het vertaal- en copywerk doen van andere talencombinaties

Logo Belgische Kamer van Vertalers en Tolken


Het lidmaatschap van deze koninklijke vereniging is een eer en erkenning als gekwalificeerd  (beëdigd) vertaler of tolk. Daarenboven verdedigt de BKVT de belangen van vertalers en tolken in België. 

De vereniging publiceert cijfers en interessant nieuws over de sector, en beschikt over een intern communicatie- en opleidingsplatform, waardoor best practices, raad en advies kunnen worden gedeeld met elkaar. Talen en vertaalsoftware zijn constant in evolutie: deze en vele andere onderwerpen komen uitgebreid aan bod onder de leden van de BKVT. 

Hieronder alvast een korte introductie uit het “Over Ons” gedeelte op de website van de vereniging:
De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) is een vereniging zonder winstoogmerk die op 16 april 1955 werd opgericht in Brussel. De BKVT zet zich in voor de vertalers en tolken in België en voor de erkenning van de specifieke vaardigheden van deze beroepen. Ze wil de actoren en gebruikers in de vertaalsector sensibiliseren voor het belang van kwaliteit en de verantwoordelijkheid van de vertalers en tolken. Op 23 mei 2006 kreeg de BKVT de titel koninklijke vereniging.

Breng een bezoekje aan onze pagina op de website van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken.